|

Байрлал

Байршил

Хэмжээ /pixel/

Үнэ /төгрөг/

Формат

А1

Нүүрний дээд хэсэгт

(бүх хуудсанд)

1000x100

100 000

Зураг, флаш баннер

A2

Нүүрний дунд хэсэгт

( Зөвхөн нүүр хуудсанд)

600x100

50 000

Зураг, флаш баннер

A3

Нүүрний дунд хэсэгт

( Зөвхөн нүүр хуудсанд)

600x100

50 000

Зураг, флаш баннер

B1

Нүүрний баруун хэсэгт

(бүх хуудсанд)

300x250

50 000

Зураг, флаш баннер

B2

Нүүрний баруун хэсэгт

(бүх хуудсанд)

300x250

50 000

Зураг, флаш баннерБайрлал

Байршил

Үнэ /төгрөг/

Формат

N1

Онцлох видео

1 000 000

Вэбийн дээд хэсэгт том зурагтай онцолж харагдана

N2

Шинэ видео

500 000

Онцлох мэдээний доор байрлана